Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΤ
α τελευταία χρόνια, με την αξιοποίηση των επιτευγμάτων της σύγχρονης Ιατρικής τεχνολογίας, έγινε δυνατή η θεραπευτική παρέμβαση σε χειρουργικές παθήσεις με ελαχιστοποίηση του εγχειρητικού τραύματος, χωρίς όμως, τον παραμικρό συμβιβασμό ως προς το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Οι πράγματι επαναστατικές , αυτές μέθοδοι ονομάστηκαν «Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές».
Η καλπάζουσα εξέλιξη της Ιατρικής Τεχνολογίας και η θεαματική ανάπτυξη νέων τεχνικών ενδοσκοπικής Χειρουργικής οδήγησαν και οδηγούν σε ραγδαία επέκταση των ενδείξεων για προσπέλαση, διαγνωστική και θεραπευτική, μεγάλου αριθμού συχνών παθήσεων με την χρήση Ελάχιστα Επεμβατικών Τεχνικών. Ταυτοχρόνως, η συντελούμενη επανάσταση της βιοτεχνολογίας έχει ως αποτέλεσμα την συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη νέων κλάδων της Ιατρικής όπως η Τηλεχειρουργική και η Ρομποτική Χειρουργικήπου ανοίγουν ελπιδοφόρους ορίζοντες στην Χειρουργική του μέλλοντος.
Σήμερα οι συνεχώς εξελισσόμενες Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές βρίσκονται, δίκαια, στο κέντρο του ενδιαφέροντος της Ιατρικής κοινότητος, του απλού πολίτη, της βιομηχανίας του κλάδου και της κοινωνίας εν τω συνόλω της.
Επίσημος, δηλαδή θεσμοθετημένος, άρα και πιστοποιημένος τρόπος εκμαθήσεως των νέων τεχνικών στην Ελλάδα, δεν υπήρχε μέχρι σήμερα.
Το Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική», διαθέτοντας άριστο στελεχιακό δυναμικό και έχοντας στην ιδιοκτησία του όλη την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, έρχεται να καλύψει ουσιαστικά και θεσμικά αυτό το κενό στην Ιατρική εκπαίδευση οδηγώντας στη χορήγηση«Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης» (Master), ενώ μετά την αποφοίτηση είναι δυνατή η συνέχιση της ερευνητικής εργασίας των Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (PhD).
Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει μαθήματα, ασκήσεις, σεμινάρια, ερευνητική εργασία, βιβλιογραφική ενημέρωση, εκπαίδευση και έρευνα σε προσομοιωτές και στο πειραματικό χειρουργείο, καθώς και κλινική άσκηση των επιλεγμένων Μεταπτυχιακών Φοιτητών.
Το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα βασίζεται στην συνεργασία μιας ομάδας διακεκριμένων Ακαδημαϊκών, τόσο Ιατρών όσο και άλλων Επιστημόνων κύρους, τους οποίους ευχαριστώ θερμά για την πολύτιμη συμβολή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου