Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΤα βασικά υποσυστήματα ενός ΠΣΝ4 είναι δύο:
α. Yποσύστημα ιατρικών πληροφοριών και εφαρμογών.
β. Yποσύστημα διοικητικών διαχειριστικών εφαρμογών.
Αυτά με τη σειρά τους μπορούν να υποδιαιρεθούν περαιτέρω στα παρακάτω υποσυστήματα:
1. Υποσύστημα πυρήνα (core system)
• Εκτελεί βασικές κεντρικές λειτουργίες διαχείρισης
νοσοκομείου (υποδοχή ασθενών, προγραμματισμό ασθενών)
• Τηρεί κατάλογο ασθενών καθώς και τον ιατρικό τους φάκελο
• Κάνει στατιστική επεξεργασία των στοιχείων των ασθενών
• Υποστηρίζει όλες τις ενέργειες που αφορούν τη νοσηλεία του ασθενούς
• Επεξεργάζεται δευτερογενή στοιχεία (όπως δείκτες θνητότητας/βιωσιμότητας, δείκτες ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων κ.λπ.).
2. Υποσύστημα διοικητικό & οικονομικό (business and financial system)
• Περιέχει όλες τις διοικητικό-οικονομικές εφαρμογές (όπως φαρμακείο, διαχείριση προσωπικού).
3. Υποσύστημα επικοινωνιών και δικτύωσης (communications
and networking system)
• Εξασφαλίζει την αρμονική συνεργασία όλων των συνιστωσών ενός ΠΣΝ (συνεργασία μεταξύ τμημάτων, βοηθητικών υπηρεσιών κ.λπ.)
• Αυτοματοποιεί την εισαγωγή των παραγγελιών (εξετάσεις), την παραλαβή των αποτελεσμάτων καθώς και την αυτόματη ενημέρωση του ιατρικού φακέλου.
4. Υποσύστημα διαχείρισης και υποστήριξης επιμέρους
τμημάτων (departmental management system)
• Υποστηρίζει τις πληροφοριακές ανάγκες επιμέρους τμημάτων π.χ. χειρουργεία, εργαστήρια κ.λπ.
5. Υποσύστημα ιατρικής τεκμηρίωσης (medical documentation
system)
• Οργανώνει και παρουσιάζει την κλινική πληροφορία
• Βοηθά στη διασφάλιση της ποιότητας από τους διευθύνοντες.
6. Υποσύστημα ιατρικής υποστήριξης (medical support
system)
• Βοηθά τους κλινικούς ιατρούς στην ανάλυση και διερμήνευση των στοιχείων των ασθενών με στόχο τη λήψη της θεραπευτικής αγωγής.
• Βοηθά στον ποιοτικό έλεγχο των ιατρικών αποφάσεων.
7. Υποσύστημα υποστήριξης νοσηλευτικής δραστηριό-
τητας (nursing information system, NIS).
• Υποστηρίζει το νοσηλευτικό προσωπικό στις νοσηλευτικές διαγνώσεις (φυσιολογικές λειτουργίες π.χ. θερμοκρασία, ψυχολογικές αντιδράσεις π.χ. φόβος, ενδείξεις συμπεριφοράς π.χ. κοινωνική απομόνωση)
• Βοηθά στη διαμόρφωση σχεδίου νοσηλευτικής θεραπείας
• Βοηθά στον ποιοτικό έλεγχο των νοσηλευτικών αποφάσεων.
8. Υποσύστημα υποστήριξης ιατρικής έρευνας (medical
research system)
• Υποστηρίζει ανάλυση δεδομένων (κατανομές ασθενειών).
www.hjn.gr
http://www.hjn.gr/actions/get_pdf.php?id=68 
Συγγραφείς: Νικόλαος Χ. Τσαλουκίδης, Δημήτρης Ε. Παπαγεωργίου 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου