Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Όλα τα πληροφοριακά συστήματα και υποσυστήματα ενός νοσοκομείου δεν μπορούν να είναι άναρχα δομημένα. Για να λειτουργούν σωστά πρέπει να υπάρχει κάποια διάρθρωση μεταξύ
τους και αυτό γίνεται εφικτό με την αρχιτεκτονική των
συστημάτων αυτών. Η αρχιτεκτονική των πληροφοριακών συστημάτωνμπορεί να διακριθεί σε τρεις κατηγορίες:
1. Κεντρικά συστήματα (central systems), τα οποία απο-
τελούνται από ένα μεγάλο κεντρικό σύστημα Η/Υ, το
οποίο διαχειρίζεται την πληροφορία που χρειάζεται
όλο το νοσοκομείο.
2. Αρθρωτά συστήματα (modular systems), όπου το μεγαλύτερο μέρος της επεξεργασίας των πληροφοριών γίνεται τοπικά από επιμέρους συστήματα, τα οποία επικοινωνούν με το κεντρικό με άμεση σύνδεση.
3. Κατανεμημένα συστήματα (distributed systems), στα οποία η επεξεργασία της πληροφορίας γίνεται τοπικά από ανεξάρτητα συστήματα Η/Υ, τα οποία μοιράζονται τα δεδομένα.
www.hjn.gr
http://www.hjn.gr/actions/get_pdf.php?id=68 
Συγγραφείς: Νικόλαος Χ. Τσαλουκίδης, Δημήτρης Ε. Παπαγεωργίου 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου