Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΣΝΕκτός βέβαια από την αρχιτεκτονική που είναι απαραίτητη για τη σωστή διακίνηση των πληροφοριών, κάθε πληροφοριακό σύστημα και κατ' επέκταση κάθε Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου πρέπει να πληρεί κάποια κριτήρια για να θεωρηθεί και να είναι επιτυχές, τα οποία είναι:
1. Λειτουργικότητα: Να υπάρχει μια ολοκληρωμένη σειρά εφαρμογών ώστε να υποστηρίζεται η ορθολογική διακίνηση των πληροφοριών.
2. Ανταπόκριση: Να υπάρχει ταχεία και αξιόπιστη απάντηση σε λειτουργικές απαιτήσεις του νοσοκομείου.
3. Αξιοπιστία: Να υπάρχει διατήρηση και προαγωγή σύγχρονων και «ακριβών» δεδομένων καθώς και υποστήριξη της φροντίδας υγείας.
4. Διαθεσιμότητα: Να υπάρχει υποστήριξη διοικητικών και κλινικών λειτουργιών.
5. Ευελιξία: Να υπάρχει δυνατότητα ενασχόλησης με πληθώρα πληροφοριών.
6. Επαγγελματισμός: Να υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης ενός συστήματος.
7. Τμηματοποίηση: Να υπάρχει η δυνατότητα σχεδιασμού και ανάπτυξης ανεξαρτήτων αλλά λογικά σχετιζόμενων εφαρμογών.
8. Επάρκεια: Να υπάρχει ικανοποιητική χρήση των νοσοκομειακών πόρων.
9. Ασφάλεια: Να υπάρχει πρόσβαση σε εμπιστευτικά δεδομένα.
10. Έλεγχος του κόστους: Να υπάρχει η δυνατότητα μείωσης των δαπανών.
www.hjn.gr
http://www.hjn.gr/actions/get_pdf.php?id=68 
Συγγραφείς: Νικόλαος Χ. Τσαλουκίδης, Δημήτρης Ε. Παπαγεωργίου 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου