Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ


Στο Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης διενεργούνται αναίμακτες και επεμβατικές διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις που αφορούν τις διαταραχές της παραγωγής και αγωγής του ηλεκτρικού συστήματος της καρδιάς. Διενεργούνται ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες που σαν σκοπό έχουν την τεκμηρίωση παθολογικών βραδυκαρδιών ή ταχυκαρδιών. Επιπλέον θεραπευτικά μπορεί να γίνει παρέμβαση με τη μέθοδο της κατάλυσης του παθολογικού ηλεκτρικού «κυκλώματος» με υψίσυχνο ρεύμα σε περιπτώσεις ταχυκαρδιών (γνωστή μέθοδος με τον όρο «καυτηριασμός της παθολογικής ταχυκαρδίας», radiofrequency ablation). Η μέθοδος αυτή έχει πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας, ενώ οι πιθανές επιπλοκές είναι ιδιαίτερα χαμηλές. Στο εργαστήριο αντιμετωπίζονται όλων των ειδών ταχυκαρδίες (υπερκοιλιακές και κοιλιακές), συμπεριλαμβανομένης και της κολπικής μαρμαρυγής σε επιλεγμένες περιπτώσεις. Ακόμη διενεργούνται εξειδικευμένες επεμβάσεις με το σύστημα τρισδιάστατης ηλεκτροανατομικής απεικόνισης ENSITE – NAV-X.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου